دیـــــجـــــیـــــراتــــی

کاربران متخصص یا دارای فعالیت حرفه‌ای در زمینه فناوری اطلاعات

مراحل آماده سازی محصولات

کارمند دیجیراتی محصولات قابل فروش را مطابق فرایند زیر اماده سازی می کند

  • انتخاب
  • خریداری
  • فارسی سازی
  • تست
  • انتشار و بروزرسانی

وبلاگ دیجیراتی

مطالب منتشر شده در وبلاگ دیجیراتی